Harmonogram publikowania raportów okresowych Black Pearl S.A. w roku 2021

markus-winkler-cxoR55-bels-unsplash

Raporty okresowe w roku 2021 będą publikowane w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 15 lutego 2021 roku

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku – 17 maja 2021 roku

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 roku

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku

– raport okresowy roczny za rok 2020 – 31 maja 2021 roku

Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2021 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.