Srebrne monety dla posiadaczy MCAN coin

mcansrebro

Zarząd Black Pearl S.A. informuje, iż Medican Ltd.- twórca MCAN coin – przekaże do dyspozycji w miesiącu styczniu 2021 roku, Zarządowi Black Pearl S.A. srebrne monety bulionowe o wadze 1 oz. każda (słownie: jednej uncji trojańskiej) z czystego kruszcu, z wizerunkiem XVII wiecznego Galeonu na awersie i sylwetką Orła z okresu 1919 -1927 r. na rewersie, o nominale monety 1MCAN.

Monety będą przekazane bezpłatnie posiadaczom waluty wirtualnej MCAN. Warunkiem otrzymania jest posiadanie 10.000( dziesięciu tysięcy ) sztuk MCAN w portfelu na: www.medicancoin.com.

Dla posiadaczy mniejszych ilości MCAN coin – monety srebrne będą losowane. Ilość monet na rok 2020 dystrybuowanych w roku 2021 jest ograniczona do 100 szt. Wartość czystego srebra w monecie ustalona jest wg. ceny rynkowej dla uncji srebra.

Srebro zostało zakupione w Mennicy Polskiej.

Regulamin zostanie opublikowany w dniu 31.12.2020 roku. Dla akcjonariuszy BPC, którzy wyrażą wolę otrzymania MCAN coin wg. klucza 2 coiny do jednej akcji będzie możliwość wzięcia udziału w losowaniu srebrnych monet MCAN zorganizowanym w tym celu w miesiącu lutym 2021 roku oraz bezpośredniego przydziału przy progu posiadania 10.000 szt. MCAN coin – ilości równoznacznej z posiadaniem 5.000 akcji Spółki, dopuszczonych do obrotu na NewConnect. Wystarczy zgłosić wolę otrzymania.

Każdego kolejnego roku monety będą odkupowane od ich posiadaczy za cenę minimalną równą 1000 szt. MCAN za jeden egzemplarz – przez Emitenta. Bądź odkup będzie licytowany przez zorganizowany w tym celu portal za waluty obiegowe.

Odsprzedaż srebrnych monet będzie dobrowolna z gwarantowaną minimalną ceną odkupu za sztukę. W roku 2021 będzie to 1000 MCAN za jedną monetę – przydzielaną w tym samym kluczu z odkupem gwarantowanym.

Zamiarem Medican Ltd – jest doprowadzenia w niedalekiej przyszłości do ceny 1MCAN waluty wirtualnej notowanej obecnie na jednej Giełdzie, do ceny srebrnej monety 1MCAN czyli przynajmniej do wartości jednej uncji czystego srebra.

Edycja monet każdego roku będzie limitowana.

UWAGA. WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY PRTFELI KRYPTOWALUTY W SERWISIE wallet.medicancoin.com

W wyniku decentralizacji kryptowaluty MCAN Coin uprzejmie informujemy, że działalność strony wallet.medicancoin.com z dniem 19.05.2021r. zostaje zakończona.

W ZWIĄZKU Z TYM 19 MAJA 2021 ROKU WSZYSTKIE PORTFELE ZAŁOŻONE NA TEJ STRONIE PRZESTANĄ DZIAŁAĆ.


Wszystkich użytkowników kryptowaluty MCAN Coin, posiadających portfele w w/w serwisie, prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości mail, która została wysłana do każdego z Was. transfer@medicancoin.com