Uruchomienie programu płatności walutą cyfrową MCAN , przy zakupie towarów i usług oraz udziałów w Przedsiębiorstwach innowacyjnych branż – gwarantujących znaczny wzrost wartość w czasie.

kazachstan_jakosc_2

Zarząd Emitenta , z dniem 06.07.2020 r. przystąpił do negocjacji zakupu dwóch przedsiębiorstw – z użyciem 100% płatności walutą cyfrową MCAN . Firmy te ściśle związane są z branżą surowcową i technologiczną , szczególnie z wydobyciem i z przetwarzaniem microsfery – surowca niezbędnego przy uszczelnianiu odwiertów gazu łupkowego i ropy naftowej , a także wykorzystywanego w nowoczesnej medycynie m.in. stomatologii.

Z dniem 07.07.2020r., Emitent przeszedł do fazy wyceny zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Energa Plus sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 7, w celu realizacji zakupu jej placówki znajdującej się w Kazachstanie.
Firma w Kazachstanie pozyskuje mikrosferę i wstępnie przerabia – przygotowując towar do transportu do Europy. Posiada kontrakty długoterminowe na zakup i sprzedaż tego surowca , na okres kolejnych 3 lat. Black Pearl S.A dokona zapłaty ceny za wydzielone przedsiębiorstwo walutą cyfrową MCAN, na co strony wyraziły zgodę.

BLACK PEARL S.A.: Uruchomienie programu płatności walutą cyfrową MCAN , przy zakupie towarów i usług oraz udziałów w Przedsiębiorstwach innowacyjnych branż – gwarantujących znaczny wzrost wartość w czasie. https://www.bankier.pl/wiadomosc/BLACK-PEARL-S-A-Uruchomienie-programu-platnosci-waluta-cyfrowa-McAN-przy-zakupie-towarow-i-uslug-oraz-udzialow-w-Przedsiebiorstwach-innowacyjnych-branz-gwarantujacych-znaczny-wzrost-wartosc-w-czasie-7919913.html

„BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępie negocjacji w zakresie rozwoju działalności operacyjnej Emitenta przy wykorzystaniu płatności MCAN coins.” https://www.bankier.pl/wiadomosc/BLACK-PEARL-S-A-Informacja-o-postepie-negocjacji-w-zakresie-rozwoju-dzialalnosci-operacyjnej-Emitenta-przy-wykorzystaniu-platnosci-McAN-coins-7920617.html

UWAGA. WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY PRTFELI KRYPTOWALUTY W SERWISIE wallet.medicancoin.com

W wyniku decentralizacji kryptowaluty MCAN Coin uprzejmie informujemy, że działalność strony wallet.medicancoin.com z dniem 19.05.2021r. zostaje zakończona.

W ZWIĄZKU Z TYM 19 MAJA 2021 ROKU WSZYSTKIE PORTFELE ZAŁOŻONE NA TEJ STRONIE PRZESTANĄ DZIAŁAĆ.


Wszystkich użytkowników kryptowaluty MCAN Coin, posiadających portfele w w/w serwisie, prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości mail, która została wysłana do każdego z Was. transfer@medicancoin.com