Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.

annie-spratt-hWJsOnaWTqs-unsplash

Zarząd Black Pearl S.A. informuje, że powziął informacje od Kancelarii Adwokackiej obsługującej Etap Wstępny transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.
Właściciele podmiotu będącego celem zakupu nie podjęli decyzji o sprzedaży swoich aktywów na rzecz Emitenta. Zdaniem Zarządu jest to spowodowane m.in zbyt wczesnym upublicznieniem delikatnej materii negocjacji. Atmosfera otoczenia biznesowego przedsięwzięcia jest podstawowym czynnikiem cenotwórczym i ma wpływ na wynik transakcji.
Zarząd Emitenta oświadcza, że nie brał pod uwagę przy decyzji zakupu TFI i Biura Maklerskiego ścisłego – wąskiego grona potencjalnych podmiotów do kupna. Trwają negocjacje z innym podmiotem o parametrach interesujących Zarząd Black Pearl S.A.
Nie podamy, do momentu zakończenia procesu ewentualnego przejęcia – żadnych informacji w tym zakresie. Poufność jest niezbędna dla uzyskania pozytywnego efektu ekonomicznego przedsięwzięcia.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

UWAGA. WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY PRTFELI KRYPTOWALUTY W SERWISIE wallet.medicancoin.com

W wyniku decentralizacji kryptowaluty MCAN Coin uprzejmie informujemy, że działalność strony wallet.medicancoin.com z dniem 19.05.2021r. zostaje zakończona.

W ZWIĄZKU Z TYM 19 MAJA 2021 ROKU WSZYSTKIE PORTFELE ZAŁOŻONE NA TEJ STRONIE PRZESTANĄ DZIAŁAĆ.


Wszystkich użytkowników kryptowaluty MCAN Coin, posiadających portfele w w/w serwisie, prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości mail, która została wysłana do każdego z Was. transfer@medicancoin.com